Plannings App

Plannings App

Een groots project. Naast een compleet framework moest er ook een cultuur verandering plaats vinden. UX heeft zich door dit project definitief genesteld in de sprints binnen Scrum. Er zijn talloze interactie ontwerpen, visueel ontwerpen, presentaties en discussies gemaakt en geweest. Dit in afwisselende functionele gebieden; EPD, (route)planning, agenda etc. Door nauwe samenwerking met het front end development team is het uiteindelijke product een grote stap vooruit geweest. Wij hebben later als UX architecten verschillende UX designers aangenomen en aangestuurd om constante UX regie op dit geweldige product te kunnen waarborgen.