EPD-Zorgprofessional

EPD-Zorgprofessional

Challenge:

 • Significant tijd besparen met het vastleggen van gegevens
 • Onvrede bij eindgebruikers ombuigen in tevredenheid
 • Functioneel complexe omgeving gebruiksvriendelijk maken
 • Future proof design
 • Cultuur shift binnen de ontwikkelafdeling doorvoeren

Our solution:

 • Dynamische framework gedesignt
 • Uitgebreid service design toegepast bij eindgebruikers
 • UX binnen Scrum toegelicht en gedoceerd
 • Styleguide gemaakt
 • Extra focus op consistent gebruik van functies
 • Design naar resultaten service design sessie (gedachtegoed van eindgebruikers)

Results:

 • Lachende gezichten ipv armen over elkaar bij eindgebruikers
 • Weinig tot geen zoekactiviteiten tijdens het gebruik van het portaal
 • Toepassing wordt multi-device gebruikt
 • Beter contact tussen zorgprofessional en cliënt
 • Significante kostenreductie doordat handelingen minder tijd kosten